Kalendár
  «   December   »  
  «   2023   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

meniny má Barbora, Barbara


Reklamačný poriadok

[  «  späť ]
Kontakty » Reklamačný poriadok

V súlade s § 18 odsek 1 zákona 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a na zabezpečenie správneho postupu pri vybavovaní reklamácií zodpovedným vedúcim alebo zamestnancom vydávam tento reklamačný poriadok, účelom ktorého je riadne informovať spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady služieb vrátane informácií o tom kde možno reklamáciu uplatniť.

Článok 1
Právo na reklamovanie vadných služieb

Ak hosť chaty zistí, že poskytované služby a ubytovacie priestory majú vady má právo ich reklamovať.

Tieto nedostatky je potrebné ihneď po zistení oznámiť zodpovednému vedúcemu osobne na recepcii chaty, alebo telefonicky na telefónnom čísle 0905 274 335.

Článok 2
Zodpovednosť

Ak hosť chaty uplatní právo zo zodpovednosti za vadu služby, je zodpovedný vedúci povinný rozhodnúť o reklamácii bezodkladne, v prípade ak to dovoľuje daná situácia, inak v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. Ak nie je možné vybaviť reklamáciu ihneď, alebo ju považuje za neopodstatnenú, je povinný spísať záznam o reklamácii, tzv. „Reklamačný lístok”, v ktorom uvedie presné označenie služby a čas, kedy bola poskytnutá a opis zistenej vady.

Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

Zodpovedný vedúci, ktorý prijme reklamáciu vadnej služby, je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu.

Článok 3
Vybavenie reklamácie

Hosť chaty má právo žiadať bezplatné, riadné a včasné odstránenie vady, ak nie je dodržaná kvalita.

Reklamáciu z dôvodov kvality služby uplatňuje spotrebiteľ ihneď po ubytovaní, alebo ihneď po jej zistení. Ak ide o vady neodstrániteľné, má spotrebiteľ právo žiadať výmenu izby, ak to dovoľujú prevádzkové možnosti ubytovateľa, alebo vrátenie alikvótnej čiastky zaplatenej sumy vyplývajúcej z doby užívania, resp. od momentu uplatnenia reklamácie.

Článok 4
Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01.01.2011.

aktualizácia: 20.09.2015 | počet zobrazení: 258502

Kontakt

Chata Barbara
Dedovka 2147
023 01, Oščadnica

GPS: 49°24'43"N, 18°55'36"E

mobil recepcia: +421 915 79 22 22

mobil majiteľka: +421 905 274 335

facebook: www.facebook.com


počet prístupov od 20.09.2015: 742229
počet prístupov dnes: 490